mobil   print   �esky   polski   english

Hello Bike Rider

!!! Registration for next race (lensk pspvky) stops on 2019-12-31 00:00:00. After this term it is possible to register only in the race office.

Race Owerview

18.01.2020 Noc tulench ps XCM Pec pod Snkou
29.02.2020 5.kolo Prask pohr a V liga v bhu na lych 2020 (sobota) XCM Jablonec na Nisou (Bzky)
01.03.2020 5.kolo Prask pohr a V liga v bhu na lych 2020 (nedle) XCM Jablonec na Nisou (Bzky)
25.04.2020 Rohansk stezky 2020 XCM Lomnice nad Popelkou
12.06.2020
-
13.06.2020
Krakonoova 100 XCM Vrchlab, Krkonoe
13.06.2020 ABB Trutnovsk plmaraton XCM Trutnov
18.07.2020 Okolo Vlasenice XCM Vlasenice (Vysoina)
29.08.2020 LESK CUP 2020 XCM Bohdan, erven Kostelec
Sezna 2016 ve znamen bh
16.04.2016
Nov sezna je v plnm proudu, po krsnm poas pi Bhu Babicinm dolm jsme si dali zatkvac zkouku techniky pi Jetd Skyrace. U to vme: feck piznan ipy vydr hodn a nespadnou z podkladovho materilu ani za nic. Hor to je s kombinac prmyslov laminace a det. Ale zvodnci byli solidrn a pinesli nm sla jen tak v ruce. I tak nm skldn vsledk pidalo pr edivch vlas. Po bcch se na dalch zvodech tme na cyklisty.
Jak se m Krakonoova stovka: Pohled pod asomiskou pokliku
23.06.2014
Povm vm, jak to vypad s takovm menm. Obas se na to lidi ptaj, mlokdy se mi poda dt bhm men njakou kloudnou odpov. Tak to zkusm te u dost specifickho zvodu Krakonoova stovka. Nejdv by to chtlo napsat, co to je Krakonoova stovka, protoe ve kolnch osnovch to nen. K100 je pochod, kter startuje v ptek v 9 veer ve Vrchlab, pak jde pes vrcholy Krkono a zase zpt do Vrchlab. Cel podnik zajiuje DDM ve Vrchlab, pochod m vechny indicie dobr akce: dlouhou tradici, domckou atmosfru, pohodov pstup. Dve ist chodeckou akci jsme zaali mit loni - v roce 2012 bylo na pochodu nco ped 300 lid a to u je pro metodu BTB (bba-tuka-blok) zbyten moc.
Loni jsme se, abych tak ekla, rozkoukali. Pipravili jsme sla s ipy pro astnky K100, s dernou jednotkou jsme po startu hali na vrchu al, tedy na prvnm kopci a zmili prvn mezias. dern jednotka pak sjela do Vrchlab dlat cl, zatmco po trase na astnky ekali ti dal pouen lid s potai a zapisovali run sla, jak prochzela. Vechny prchody se hned sypaly na internet, take v cli jsme mli docela pehled. To u jsme si dlali poznmky, co bychom tak mohli udlat lpe, organiztoi si dlali taky poznmky a astnci bhali a chodili a chodili ... a chodili. K tomu jsme zmili bh na 25 km.
Letos u jsme tak njak vdli, do eho jdem. Aspo jsme si to mysleli. Dlkov pochody zavaj renesanci, limit 500 astnk byl brzo naplnn a pak nastalo to. Msc ped akc probhlo vt mnostv peregistrac, kter byly pouze pedzvst toho, co mlo pijt. Nakonec jsem se bla otevt ledniku, aby na m nevyskoila nedohledan platba i zlomen noha.
Losk koncept elektronickch kontrol (tch, co maj antny a tou ipy) a optickch kontrol (tch s oima, co tou sla) se nm vyplatil, tak jsme ho letos jet rozili. dern jednotka Cl zmila prvn vbh na al, dern jednotka Mal modr auto zmila Horn Mseky, pak nsledovalo 5 optickch kontrol - Harrachov, Luick, Snka, Pomezky, Pec. Mme sice malou spnou firmu na asomru, ale zrovna v termn K100 jsme mili jet jednu akci a krom toho nm letos odeel snad kad pota, na kter jsme se podvali (a to jsme se snaili nedvat!) - ve vsledku zjiujeme, e prost nedisponujeme bratru 8 potai potebnmi k zajitn K100. Natst, kdo dnes nem pota, chytr telefon i tablet? Dob lid, kte zajiovali optick kontroly, si vzali vlastn zazen, kter nm vytrhlo trn z paty, pouze pipravilo novou nstrahu: N vlastn software na men umouje spoustu vc a hlavn um pracovat offline. Na ciz potae jsme nemli monost instalovat (a jestli bychom to vbec dali platformov dohromady) njak sloitosti, spolehli jsme se tedy na monost pipojen se kdykoli a kdekoli a vechno men tak pracovalo rovnou po Internetu v php. Slabina tohoto se projevila jen na Snce, tam siln vtr a jin nepzn odfoukly vechny signly a ponechalo jen neselhvajc tuku a blok.
Na alm se nm chvlemi tvoila i fronta, ale myslm, e nikdo nemusel ekat dle ne eknme 20 vtein. Takhle zptn, s poznatky z cle, si uvdomuju, e chyba je na na stran, antny nm zabraj pln nejlpe, kdy je od nich ip teba dva metry, kuel zbru je pak ir, seberem vce lid rychleji. Musme si pt lpe vyznait prchoz koridor, chozen k antn nen to prav oechov.
Z trati u pak je mon vypchnout zcela bezproblmovou kontrolu na Msekch, kde si obsluha stovala jen na to, e mu v noci serala lika zek. tyi optick kontroly fungovaly jako hodinky (a m lovk chu pestat pouvat sloit drah tk zazen s tekou, megabateri a antnama), na Snce psali jako div, cl ml zpotku problmy s petenou st, ale natst to pekonal a jedinou pekkou pohodlnho men bylo to, e jsem nevzala dva pry antn, aby jeden smoval na prsa zvodnka a druh na batoh - takhle jsme museli kadho astnka poprosit, aby se nm otoil na mst a my si mohli pest to slo z batohu. Moje hloupost, omluva vem astnkm za takovou ardu po takovm vkonu.
Kdy u jsme mli s sebou vechnu tu techniku, zmili jsme jet pochod na 55 kilometr a bh na 25 kilometr, snad pot i meziasy z tchto akc. V cli kluci z DDM povsili televizi, na kterou jsme mohli poslat online vsledky, ke konci jsem tam rovnou hodila i pota, protoe obas se chce lovk pokochat srovnnm vech mezias s kamardy a znmmi. Na nkterch akcch mme i televizi, kter v sob m schovanou teku a antny, kdo pistoup s ipem, toho si nate a uke mu pesn, kde je ve vsledcch. Myslm, e na K100 by ns nevytrhla - hodn lid si nechtlo v televizi prohldnout svj vsledek, ale vsledek kamard a znmch a to i tch, co byli jet na trati. Pro tento el slouil lpe automatick vstup.
Kde jsme pochybili? V moj sklerze. Zapomnla jsem, e pochod me trvat ped 24 hodin. Po 24 hodinch je poteba nastavit korekci vsledk, to jsem holt neudlala, take kdo se podval na vsledky v sobotu veer (a v nedli pes den), mohl s pekvapenm zjistit, e K100 nkdo zvldl za necelou hodinku. Inu, chybka se vloudila, spravili jsme to, jen co jsme dospali spnkov deficit a zali se podn probhnout - protoe sprvn asomi trp bolest nohou, kdy cel den kouk na lidi v pohybu a sm nikam nebh.
p.s.: Meziasy ze Snky dodme snad jet dnes, fakt!
Jana
PS2: Meziasy ze Snky dodny dky vzornmu zpisu Kti a Mrovo bratra ;-)
Mme za sebou spnou spoluprci s eskou televiz
11.01.2014
Zatmco v zim nae technika obvykle odpov (a my uvme snhu), letos jsme 11.1. vyrazili na Mistrovstv R v cyklokrosu 2014 v Loticch. N kol znl, jak jej lapidrn shrnul Ptaak ped startem: "V pohod, vsledky ns netrp, budem jenom v pmm penosu."
Nae dosavadn technika se hod vborn na MTB maratony, nezklamala ns ani pi cross-country, pi bzch nebo pi silnin asovce, ale cyklokros m nkolik specifik, kter znamenala pkn oek. Technicky asi nejzkenj: e ipy a sla nejsou na kolech, ale na zvodncch. Dal bylo zrychlen komunikace naich zazen kvli vstupu do televize.
Ppravu jsme pojali ve velkm stylu, nakoupili antny v kobercch, s nimi rovnou novou teku, Vna sestrojil ipy na nohu, Ptaak poladil software, nastreamoval n vstup televizkm, testovali v noci za svitu elovek (oni by mohli i ve dne, ale to byli zrovna na lych), vymleli, zkoumali... Nakonec jsme se do Lotic dostavili s vemi funknmi novinkami a jet navc testovnm zlohovacho systmu na fotobuku.
Co ct k tomu, jak se nm to povedlo? Podvejte se sami: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110938667-cyklistika/414232401073001-mcr-v-cyklokrosu-2014-lostice/.
A vdy, kdy lovk dl nco novho, posune ho to o kus dl, i pro ns to znamen spoustu novch podnt a taky spoustu nov techniky, se kterou se na vs chystme v sezn 2014.

Pedlu zdar!
Jana
We register racer's speed
18.08.2012
Since now we are able to measure the rider's speed. At the moment we keep this information for the race speaker only.
The very first result list
11.08.2012
For those who don't want to wait for printed results, we prepared a special checkpoint near the finish line. At this place, actual result is displayed according to given number (number is red by RFID).
Hromadn pihlaovn
19.03.2012
UPRAVEN NOVINKA V SYSTMU Krom hromadnho pihlaovn tm je mon zaregistrovat zvodnka k sob a potom s nm nakldat v rmci hromadnho pihlaovn.
MTB Trilogy - new stage race
02.01.2012
MTB Trilogy
MTB TROPHY 2010 in TV
08.06.2010
BESKIDY MTB TROPHY & http://vimeo.com/12840994
UCI Maja Race Jelenia Gora
09.05.2009
Once upon a time :) we had a great oportunity to test our system on the UCI race of Maja Wloszcowska in Jelenia Gora. This was the first time we used our new blue antenas which appeared to be great. Results have already been published on UCI web.

Amount of users: 58536

time to show this page 0.05 s

© ptaak